Sweet Rose, הילה עמרם - מוזיאון ארץ ישראל

Sweet Rose, הילה עמרם

צילום: הדר סייפן

מה

מיצב התערבותי בביתן הזכוכית: טכניקה מעורבת

מי

הילה עמרם, ילידת 1976

למה

"היצירה האמנותית היא הזדמנות לחקור, לפעול בעולם ולחתור תחת הסדר הקיים. עבודתי נעה סביב מחקר סובייקטיבי מתמשך שאני עורכת במסגרת "מעבדה אמנותית" המהווה את מרחב היצירה שלי".

הילה עמרם עוסקת בגלגולם של אובייקטים היסטוריים, תוך שיבוש ציר הזמן הליניארי של ההיסטוריה. שתילת מוצרי צריכה שנוצרו בייצור המוני בין מכלי זכוכית אסלאמיים מהודרים, אשר שימשו להזלפת מי ורדים ומשקפים אורחות חיים שאבד עליהם הכלח, יוצרת "זעזוע" אסתטי ותרבותי. פעולה זו מבוססת על אופיים של האובייקטים העתיקים ועל תפקידם. הפער בין הערך הרב שיוחס לכלים הקדומים בזכות מורכבותם, יופיים ותכולתם יקרת הערך ובין הזילות וההמוניות של חפצים יומיומיים יוצר צרימה בוטה כמעט. הצבעוניות העזה, האחידות הצורנית, החומריות הנחותה ושכפולם המוגזם של מוצרי ניקוי בניחוח ורדים סינתטי דנים באובדן חשיבותו של החפץ ובצמצומו לתפקידו הבסיסי, תוך העלאת שאלות על תרבות השפע והצריכה של זמננו ועל השלכותיה החברתיות והתרבותיות.

רוצים לשמוע עוד על העבודה? הקליקו כאן

איפה

בביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב, מוז"א – מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב.