There's a Story I think I know (Books), הגר ציגלר - מוזיאון ארץ ישראל

There's a Story I think I know (Books), הגר ציגלר

צילום: הדר סייפן

מה

פסלון קרמי, ספרים, מדף עץ; צילום

מי

הגר ציגלר, ילידת 1979

למה

הצבה המבוססת על ערימה של ספרים, שהשדרה שלהם הופכת לבסיס תצוגה של צילום. הספרים הופכים אנונימיים, והכותרות על השדרה מוסתרות והופכות למקטע צילומי. הצילום הבודד שמורכב כפאזל, מקבל תחושה קטועה ועם זאת תלת ממדית. הספרייה האישית הופכת לחסרת משמעות אבל משמשת עוגן לצילום גנרי אך אישי.

העשייה האמנותית שלי מבוססת על צילומים ואובייקטים יומיומיים דקורטיביים שאני מוצאת בשוקי פשפשים ובחנויות יד שניה. אלה חומרים נטושים ועזובים, פגומים, המחזיקים במהותם היסטוריה אישית. שאריות של תרבות ששרדה. אני משתמשת בהם ויוצרת משמעויות חדשות וחשיבה מחודשת על אובדן, שכחה וזיכרון.

העבודה הזו צמחה מתוך עניין בקשר שבין הערך התצוגתי של צילום לבין הערך השימושי יומיומי שלו. אני מחפשת דרכים לבחון את הדימוי המצולם ואת החומרים המגדירים אותו, למשל הנייר שעליו הצילום מודפס או המסגרת או האלבום שבתוכו הוא מוצג. בעבודותיי אני בודקת אופני תצוגה שונים המאפשרים לחשוף את החומר של הצילום ולהרחיב את האופן שבו אנחנו מתבוננים בדימוי צילומי. בעבודה זו חיפשתי אחרי האפשרות להצביע על פוטנציאל הפירוק של הצילום.

איפה

העבודה מוצגת במרכז רוטשילד, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב תל אביב, מוז"א – מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב.