קטלוג תערוכת העפיפונים - page 100

98
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
– עפיפון-קופסה מפורסם הקרוי על שם
"קודי"
מפתחו סמואל פרנקלין קודי – נבנה בגדלים שונים,
שהגדול בהם באורך 5.4 מ'. עם זאת, מוטת הכנפיים
של ה"קודי" המקורי הייתה 08.1 מ', כלומר, רוחב
דומה לזה של העפיפון המוצג בתערוכה. על מנת
לבצע טיסות מאוישות השתמש קודי בשיטת "רכבת
העפיפונים" בקושרו שישה לכבל אחד.
The Cody
, the famous box-kite made by
Samuel Franklin Cody, was built in several
sizes. The largest was approximately 4.5
meters. Nonetheless, the wingspan of the
original Cody was only 1.80 meters, similar in
width to Cody 1 in this exhibition. In order to
perform manned flights, S. F. Cody used the
kite train method tying six kites to one cable.
שיגור קודי מחוף ברק ביום גשם, צרפת, אפריל 3102
On a rainy day, a Coddy launched from Berk beach, France, April 2013
Cody 1
, the Pioneer Range series by
Greens of Burnley
. Great Britain, 1980s.
Ripstop Nylon, wood
Greens
של חברת
Pioneer Range
, מסדרת
קודי 1
. בריטניה, שנות השמונים של המאה
of Burnley
מוֹכוֹת עץ
ְ
ה-02. ניילון, ריפסטופ, ת
1...,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...210
Powered by FlippingBook