קטלוג תערוכת העפיפונים - page 101

99
Manned flight
עפיפונים מאוישים
סמואל פרנקלין קודי טס באחד מעפיפוניו המאוישים, 3091
Samuel Franklin Cody flying with one of his man-lifter kites, 1903
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...210
Powered by FlippingBook