קטלוג תערוכת העפיפונים - page 102

100
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
הצד הימני של מטוס המיקרו-קודי הסימטרי תוכנן בידי טום וינקן
The right side of the symetrical Micro Cody plan
designed by Tom Vinken
, קיפול מדף נייר אחד
מיקרו-קודי
Micro Cody
, paper folding from one piece
1...,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112 92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,...210
Powered by FlippingBook