קטלוג תערוכת העפיפונים - page 104

102
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
The famous yellowish box-kite was
developed by the Americans during
World War II; the objective was to raise a
broadcasting antenna from a lifeboat and
thus make it possible to locate pilots who
fell at sea.
Gibson Girl
, United States, 1944.
Waterproof cotton, metallic spars
עפיפון הקופסה הצהבהב המפורסם שפיתחו
האמריקנים במהלך מלחמת-העולם השנייה, כדי
להעלות אנטנת שידור מסירת הצלה ולאפשר את
איתורם של טייסים שמטוסיהם הופלו לים.
, ארצות-הברית, 4491. כותנה עמידה
"נערת גיבסון"
למים, מוטות מתכת
הדגמה מתוך ספר
הדרכה )5491(
המנחה כיצד
להרכיב עפיפון
כאנטנה במשדר
רדיו בשעת חירום
Staging,
from a 1945
Handbook, of
an emergency
and how to try
to be rescued
by using the
kite as a radio
antena
1...,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114 94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,...210
Powered by FlippingBook