קטלוג תערוכת העפיפונים - page 106

104
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
יוּצר
Hi-Flier
עפיפון הקופסה
במשך מאתיים שנה על-ידי
המותג האמריקני הידוע. עפיפון
בעל ביצועים מרשימים אמנם אך
מוּעד לתאונות: "הם עפו כציפורי
טרף משוגעות", זוכר מי שהיה
ילד באותם ימים, "מסתערים
ומתנועעים במהירויות מדהימות,
מושכים חזק מאד, כמעט תמיד עד
קצה גבול השליטה".
, ארצות-
Hi-Flier
עפיפון קופסה
הברית, 0591–0791. נייר, עץ וחוט
The
Hi-Flier
box-kite was produced over
two decades by the famous American
brand. It had impressive performances, yet
was fragile and accidents were frequent:
“They flew like demented birds of prey,”
remembers a boy of that time, “swooping
and zipping around at incredible speeds,
pulling tremendously hard, almost always on
the edge of loss of control.”
Hi-Flier
box kite
, United States, 1950-1970.
Paper and wood and string
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...210
Powered by FlippingBook