קטלוג תערוכת העפיפונים - page 109

107
Manned flight
עפיפונים מאוישים
This replica of the Wright Brothers’ Flyer
Biplane celebrates the first sustained and
piloted flight of a heavier-than-air machine,
1903.
The Wright Brothers’ Kitty Hawk Flyer
,
Joël K. Scholz. manufactured by
Go Fly A
Kite
. USA, 1989; reproduced by
Invento HQ,
Germany. Ripstop polyester sail, fiberglass frame
העתק מדויק זה של כלי הטיס הדו-כנפי של האחים
רייט הוא מחווה לטיסה הראשונה המאוישת במכונה
הכבדה מן האוויר, 3091.
, ז'ואל ק' שוֹלץ,
קיטי הוֹק פלייר של האחים רייט
. ארצות-הברית, 9891.
Go Fly A Kite
תוצרת
. גרמניה. מפרשים
Invento HQ
יוּצר שנית בידי
פוליאסטר ריפסטופ, מסגרת פיברגלס
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...210
Powered by FlippingBook