קטלוג תערוכת העפיפונים - page 11

9
Entrance to the exhibition
מבואת התערוכה
מבואת התערוכה
אוסף זה מעלה על נס את אמנותם של בוני העפיפונים ומפריחיהם, המנווטים את יצירותיהם
בנות החלוף בלב רוחות – יצירות הצובעות את השמים ומפיחות חיים וצורה בחלל.
"ציפורי הנייר" שמקורן באסיה מילאו תפקידים דתיים, מאגיים, הגותיים ופעמים גם
שימושיים. ואילו במערב נחשבו העפיפונים במשך זמן רב משחק ילדים לכל דבר; זאת עד
בוא העידן של כיבוש השמים, כשמהנדסים בחנו בתשומת לב את הצעצועים המעופפים –
העפיפונים שהובאו מן המזרח – ושאבו מהם רעיונות לשם הגשמת חלומו המיתי של האדם
מזה אלפי שנים – לעוף.
מאה שנה חלפו, והשמים שוב אינם בבחינת ארץ לא נודעת; מדע האווירונאוטיקה וענפי
ספורט חדשים מאפשרים לאדם "לעוף", פשוטו כמשמעו. בד בבד, "ציפורי הנייר" שמרו
ש אותנו ולהלך קסם בשמים בזכות יופיין החמקמק. אמנים בני זמננו חקרו את
ֵ
ג
ַ
על כוחן לר
שורשיהם התרבותיים של העפיפונים, את תפקידיהם הסמליים והמטאפוריים והחיו צורות
מסורתיות תוך מתן פרשנות אישית חדשה. אמנות חדשה נוצרת כמו גם סיבות חדשות
להפריח עפיפונים.
Entrance to the exhibition
This collection celebrates the art of the kite builders and fliers throughout
the world, and that of contemporary artists who sail their ephemeral
creations in the wind, color the sky, and give life and shape to space.
These “paper birds”, which originated in Asia, played religious, magic,
contemplative, and often practical roles, while in the West kites were
perceived as merely children’s toys. This view changed at the time of
the conquest of the skies. Engineers found inspiration in these flying
playthings and kites from the East, to make come true the mythical dream of
thousands of years – to fly.
A century later the skies are no longer
terra incognita
. Aeronautics and new
sports enabled people to fly for real. However “paper birds” have retained
the power to move us and enchant the skies with their ephemeral beauty.
Modern artists have investigated their cultural roots and their symbolic and
metaphorical roles; they have revisited old forms and created their own. A
new art to discover, and new reasons to fly a kite.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...210
Powered by FlippingBook