קטלוג תערוכת העפיפונים - page 110

108
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
)7481–2291(, ממציא הטלפון,
ל
ֶ
אלכסנדר גרהם בּ
התנסה בצורות שונות של עפיפונים בשנים 8981–
0191. הוא פיתח גרסה קלה ויציבה יותר של עפיפון
הקופסה של הרגרייב: עפיפון הקופסה המשולש.
הוא צמצם אותו לארבעון פשוט ותוך כך הצליח
בשנת 5091 להטיס אדם באמצעות חיבורם של
ארבעונים רבים זה לזה.
, אלכסנדר גרהם בל,
עוֹן של בל
ָ
ְ
ר
ַ
עפיפוני הא
סינסטרוקטיקס )סוג של מבנה מרחבי(.
ארצות-הברית, 3791
Alexander Graham Bell
(1847-1922), the
inventor of the telephone, experimented
with a variety of kite forms between 1898
and 1910. He developed a lighter and more
stable version of the Hargrave Box Kite – the
Triangular Box Kite. Later he reduced it into a
simple tetrahedron and by gathering a large
number of such tetrahedra, managed in 1905
to “fly” a man.
Bell’s Tetra kites
, Alexander Graham
Bell. The Tetra Kite Box to build Bell kites,
Synestructies, United States, 1973
אלכסנדר גרהם בל משגר את הארבעון בן 46 תאים שפיתח
Alexander Graham Bell himself, launching his 64 cell
tetrahedral kite
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,...210
Powered by FlippingBook