קטלוג תערוכת העפיפונים - page 117

115
עפיפונים יוצאי דופן
במשך דורות רכשו אומנים רבים באסיה מיומנות מיוחדת במינה:
הם יצרו עפיפונים יוצאי דופן, אם במידותיהם ואם בתוספת של
רכיבים מפיצי אור או רכיבים קוליים – קשתות, חלילים, קאזו )כלי
נגינה מתכתי דמוי סיגר( או חלילים.
הסינים, למשל, כפי שמעידים עפיפוני הסרטן והצפרדע המוצגים
בתערוכה, השכילו לייצר מכונות רוח של ממש. עם זאת, לא מדובר
בהפגנת מיומנות טכנית; אחת הסיבות לתפוצתם של עפיפונים
קוליים גדולים ברחבי אסיה היא תכליתם הסמלית: הרחקת רוחות
רעות וחיות מסוכנות.
במערב, האיץ עידן חלוצי התעופה את ייצור העפיפונים בממדים
מרשימים. החל מן המאה ה-02, מארגני פסטיבלי הרוח או
תחרויות העפיפונים נוטים עד מאוד למופעי ראווה גרנדיוזיים
של עפיפונים. האם זו דרך נוספת להסיר מן העפיפונים את תווית
"משחק הילדים"?
Extraordinary kites
In Asia craftsmen have accumulated incredible
skills over the generations. They are able to create
masterpieces that are unusual due to their size,
luminous elements, or sound-making bows, rattles,
kazoos, or flutes attached to them.
The Chinese also created genuine wind machines as
shown in the crab and frog kites exhibited. However, this
is not always a case of virtuosity: one reason why large
and sound-making kites are found almost everywhere in
Asia is that they were designed in most cases to fend off
evil spirits and dangerous animals.
In the West, the era of aviation pioneers accelerated the
creation of kites of impressive size. Since the beginning
of the 20
th
century the organizers of wind festivals or
kite competitions no longer resisted the temptation of
grandiose and ostentatious performances.
Was this another way of removing the label of ‘children’s
toys’ from kites?
פסטיבל עפיפונים בחוף מנהטן, קוני
איילנד, 5981
A kite flying festival at Manhattan
beach, Coney Island, 1895
1...,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...210
Powered by FlippingBook