קטלוג תערוכת העפיפונים - page 120

118
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
לפנינו צורה עתיקה: עפיפון
דומה משנת 6781 שמור
במוזיאון האוויר והחלל הלאומי
בוושינגטון. לעפיפון מנגנון קולי
מורכב משבשבות עשויות שני
צמדי קעריות המניעות בעזרת
קוֹשים; אלה
ַ
ציר פיקות אופקי מ
נוקשים על שני תופים, האחד
עשוי מתכת והאחר – נייר מתוח;
הצלילים הבוקעים מכל אחד מהם
שונים.
, טיאנג׳ין, סין,
החלילן על התאו
2891. נייר, במבוק
This is an ancient form: a
similar kite from 1876 can
be found in Washington’s
National Air and Space
Museum. The kite is fitted
with a mechanism made
of two pairs of bowls that
rotate as the result of
wind pressure pulling the
movement of the hammers
on the gongs, through cams
located on the horizontal
axis joined to the bowls.
One of the gongs is made of
metal, the other of stretched
paper, thus producing
different sounds.
The flutist on his buffalo
,
Tianjin, China, 1982. Paper,
bamboo
1...,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,...210
Powered by FlippingBook