קטלוג תערוכת העפיפונים - page 123

121
Extraordinary kites
עפיפונים יוצאי דופן
העפיפון מדרום סין שואב את השראתו מאגדת
"הנחש הלבן". בחלקו התחתון ניתן לראות איל
ופטרייה. בחלקו העליון המעוצב כענן לבן מתוארת
"אשת הנחש הלבן". מסופר כי הנחש הלבן הופיע
בדמות אישה יפה, ולימים, גילה בעלה את סודה
וכמעט נפח את נשמתו. כדי להחיותו, התעופפה
האישה לשמים וגנבה את פטריית הלינג-ג'ה,
שניחנה בסגולות ריפוי והשבה לחיים.
הודות לצורתו, עפיפון זה עף בתנועת נחש מתפתל.
, מ' ליאנג, יאנג-ג'יאנג, סין, 0002.
עפיפון הלינג-ג'ה
משי, נייר, במבוק, אוסף וירג'יני בסנסון
The Lingzhi kite from the Yangjiang region in
south China is inspired by the White Snake
Legend. Its upper part, which is designed in
the form of a white cloud, depicts the White
Snake, and the lower part - a mushroom and
a deer. It tells the story of a beautiful woman
who was in fact a white snake. When her
husband discovered the truth he almost
died. To bring him back to life she had to
fly to the sky and rob a piece of lingzhi, a
special mushroom supposed to cure even
the dead. Due to its shape this kite flies in a
realistic snake-twisting movement.
The Lingzhi
, M. Liang, Yangjiang, China,
2000. Silk, paper, bamboo. Collection Virginie
Besançon
כדי להבטיח את מסגרת הבמבוק המורכבת של האיל, ישנן לפחות
>
51 נקודות קשירה ואילו בעפיפון כולו הן מגיעות למאה במספר
To secure the intricate bamboo frame of the deer, there
are at least 15 lashing points. For the whole kite there
are about one hundred
בהיות עפיפון זה נטול זנב, האיל, הפטרייה והעלים מתפקדים
כזנב קטן. הציור מפתיע בעדינותו
There is no tail for this kite, so the deer as well as the
lingzi and the leave, act like a small tail. Its painting is
surprisingly delicate
1...,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...210
Powered by FlippingBook