קטלוג תערוכת העפיפונים - page 124

122
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
דוֹ(
ֶ
חופתו של עפיפון מלבני מסורתי זה מטוקיו )א
מעוטרת בציור דרקון. הוא מצויד במספר רב של
חוטים המרכיבים את הרסן ובשני סרטים באורך
5 מ' בצורת זנב. הקשת הקולית נתיקה. כל אימת
שמפריחים את העפיפון, יש לכופף מחדש את המוט
האופקי ולמקם את הקשת הנתיקה גבוה למעלה.
באמצע המאה ה-81 פעלו בטוקיו כמאה יצרני
עפיפונים מסורתיים, ואילו אחרי מלחמת-העולם
השנייה נותרו פחות משלושים וחמישה במספר.
בשנות השבעים של המאה ה-02, כשצייר עפיפון
זה, טיזו האשימוטו נחשב אחרון האומנים בתחומו.
למעשה, פועלים עדיין עוד אומנים מועטים.
יזו האשימוטו, טוקיו, יפן,
ֵ
, מאסטר ט
עפיפון דרקון אדו
2891. נייר וואשי, במבוק
This traditional rectangular kite from Tokyo
(Edo) has a dragon painted on its cover. It
is fitted with a great number of strings that
compose its bridle, and has two bands
of fabric 5 meters long in the shape of a
tail. The sound-making bow is removable.
To fly this kite it is necessary to slightly
bend backward each horizontal stick of its
structure, and place the sound-making bow
at the top. In mid-18
th
century there were
approximately one hundred traditional kite
makers in Tokyo.
They were no more than 35 in number after
World War II, and during the 1970s, when
he painted this kite, Tezio Hashimoto was
considered the last one. In fact today a few
more still survive.
Edo Dragon Kite
, Master Teizo Hashimoto,
Tokyo, Japan, 1982 Washi paper, bamboo
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...210
Powered by FlippingBook