קטלוג תערוכת העפיפונים - page 126

124
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
This Cambodian iconic musical kite had
almost disappeared during the Khymer
Rouge regime since it was forbidden, but
the tradition of flying these kites in the
harvest season is now being reinstated.
It is the most famous among Cambodia’s
large kites and represents a bird of prey. The
range of its wingspan is 150 to 240 cm. It
is fitted with a sound-making bow, the è
k
,
located at its head, and at times with a smaller
one located across its hips, whose sound
must be tuned accordingly. Traditionally these
kites were used in agricultural rituals, mainly
those related to rain.
pp. 126-127 in the center:
Klèn Phnon
, Cambodia, 2002. Paper, bamboo
עפיפון קולי איקוני זה נעלם כמעט לחלוטין בתקופת
שלטון החמר רוג' בקמבודיה, לאחר שחל עליו
איסור. אולם מסורת הפרחתם של עפיפונים דוגמת
זה בעונת הקציר שבה עתה לתחייה.
עפיפון זה, הידוע ביותר מבין העפיפונים הגדולים
של קמבודיה, מייצג עוף דורס. מוטת הכנפיים שלו
נעה מ-051 עד 042 ס"מ, והוא מצויד לעתים בקשת
( הממוקמת למעלה ולעתים בקשת
èk)
קולית
קולית קטנה יותר הנמצאת בירכתיים. הצליל הבוקע
משתיהן צריך להיות מתואם. בעבר, נהגו להשתמש
בעפיפונים מסורתיים מסוג זה בפולחני עבודת
האדמה, בעיקר באלה הקשורים בהורדת גשם.
עמ' 621-721 במרכז:
, קמבודיה, 2002. נייר, במבוק
Klèn Phnon
עפיפון הקלן אק, המצויד בקשת קולית, קמבודיה
Khleng Ek fitted with a sound-making bow, Cambodia
1...,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,...210
Powered by FlippingBook