קטלוג תערוכת העפיפונים - page 127

125
Extraordinary kites
עפיפונים יוצאי דופן
סרט העשוי במבוק וסיבי דקל נמתח על הקשת
הקולית ופועל כקנה סוף. הצד השטוח שלו מופעל
לסירוגין במשב רוח או זרם אוויר, וככל שאלה
מתחזקים, כך גדלה מהירות התנועה והקול גובר.
עמ' 621-721 במרכז:
בעל זנב ארוך וקשת קולית, בנגקוק,
נחש דו-ראשי
תאילנד, 3891. נייר, במבוק
עפיפון הקוברה הדו-ראשי הוא נדיר
לעומת עפיפוני קוברה רגילים. בדומה
לעפיפונים של ג'קי מאטיס, לעפיפון
זה זנב ארוך המרקד ברוח. תרשים:
טסוטומו הירואי
While the two-headed Cobra
is rare, the simple Cobra is
an easy shape. Like Jackie
Matisse’s kites, it has a very long
tail, dancing in the wind. Plan by
Tsutomu Hiroi
A ribbon made of bamboo, and palm tree
fibers stretched on a sound-making bow
operate like a reed. The flat side of the reed
turns alternately to the wind or air flow. The
stronger the wind, the quicker the movement
and the higher the sound.
pp. 126-127 in the center:
Two-headed snake
with a long tail and a
sound-making bow, Bangkok, Thailand, 1983.
Paper, bamboo
1...,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...210
Powered by FlippingBook