קטלוג תערוכת העפיפונים - page 130

128
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
אן מתאפיין בזנב דמוי חצי סהר –
ָ
אוּ בּוּל
ָ
עפיפון ו
ומכאן שמו: עפיפון הירח – דוגמת זה שלפנינו
המרהיב בעיטוריו.
שני שלדי העפיפונים המוצגים ליד עפיפון הירח היוו
ג, עפיפון החתול
ְ
'ינ
ִ
ואו קוּצ
ָ
בסיס לשתי צורות: הו
ג, הנדיר יותר,
ְ
נ
ָ
ק
ְ
ג
ְ
נ
ָ
המעוגל כלפי מטה; והוואו ק
הדומה לעפיפון צ'ולה התאי המוצג בתערוכה.
עפיפונים אלה השונים בצורתם מצוידים כולם
בקשתות קוליות.
, קואלה לומפור, מלזיה, 3891.
אן
ָ
אוּ בּוּל
ָ
עפיפון ו
נייר, במבוק
When the tail of this beautifully decorated
paper kite is shaped like a crescent, it is
a Wau Bulan kite - a moon kite. The two
Wau skeletons
,
exhibited next to the moon
kite, are the structures for two other forms
of the Malaysian Wau without their paper
decoration: the Wau Kuching - the cat kite
- which is curved downward, and the Wau
Kengkeng - the split-bottom kite - somewhat
similar to the Thaï Chula, which is also on
display in this exhibition. All these different
shapes fly with sound-making bows.
The Wau Bulan Kite
: Kuala Lumpur,
Malaysia, 1983. Paper, bamboo
1...,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...210
Powered by FlippingBook