קטלוג תערוכת העפיפונים - page 132

130
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
דגם מוקטן של העפיפון הגדול בעל התוף, הנושא
שם דומה.
, טיאנג'ין, סין, 2891.
החלילן הרכוב על התאו שלו
נייר, במבוק
A miniature model of the large kite with a
gong, bearing the identical name
The flautist on his buffalo
, Tianjin, China,
1982. Paper, bamboo
מנגנון התופים מופעל בפיקות המחוברות לשבשבת
The mecanism of the drums, pulled by cams
linked to the windmill
1...,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...210
Powered by FlippingBook