קטלוג תערוכת העפיפונים - page 134

132
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
This tiny kite represents in miniature the
Flute Kite from Tonkin, whose wingspan
usually reaches two to three meters,
equipped with two or three flutes that
whistle and hum in the wind.
Diêu Sau kite
. Vietnam, 2012. Cover:
bamboo fiber (Giay Do paper) colored with
kaki juice; flute mouthpiece: jackfruit wood
עפיפון זעיר זה מייצג את עפיפון החלילן מטונקין,
אשר מוטת הכנפיים שלו מגיעה בדרך כלל לכדי
2–3 מ' והוא נושא שניים או שלושה חלילים
השורקים ומזמזמים ברוח.
, וייטנאם, 2102. החופה עשויה סיב
ֹ
או
ָ
עפיפון דיוֹ ס
במבוק )נייר ג'יאי דו( צבוע במיץ אפרסמון; פומית
החלילים עשויה מעץ הלחם
חלילי במבוק לעפיפונים
Bamboo flutes for kites
1...,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,...210
Powered by FlippingBook