קטלוג תערוכת העפיפונים - page 135

133
Extraordinary kites
עפיפונים יוצאי דופן
לעפיפוני ננטונג קשורות משרוקיות קטנות, עשויות
דלעת או עץ, זהות לאלו שנהגו לקשור לגבן של
יונים, כדי להבהיל טורפים ולהרחיקם מן השדות
המעובדים. צליל המשרוקיות נישא ברוח וניתן
לשמוע אותו לפני שהן מתגלות לעין.
, ננטונג, סין, 0002. משי, עץ, במבוק
או
ָ
י
ְ
נ
ָ
עפיפון הבּ
The Nantong whistle kites are loaded with
small whistles, either gourds or made
of wood, identical to those which were
traditionally tied to the backs of pigeons
to scare off predators from the cultivated
areas. Their sound drifts across the fields,
and you hear them before you see them.
Banyao kite
, Nantong, China, 2000. Silk,
wood, bamboo
1...,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...210
Powered by FlippingBook