קטלוג תערוכת העפיפונים - page 138

136
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
מתחילת המאה ה-02, אימצו יוצרים בארצות
המערב לעתים קרובות את רעיון הצמדת שבשבת
לגב העפיפון כדי לחולל תנועה בטיסה. למרות
זאת, בתחום זה הווירטואוזיות של האומנים הסינים
עדיין מתעלה על זו של עמיתיהם. עפיפוני הסרטן
והצפרדע שלפנינו הם יוצאי דופן ללא ספק, אך
לרוב העפיפונים הסיניים המסורתיים המייצגים
בעלי-חיים עיניים המתגלגלות ברוח.
Since the early 20
th
century Western kite
creators often adopted the idea of attaching
a windmill to the back of the kite in order
to generate movement in flight. However, in
this field the virtuosity of the Chinese artists
is superior to all others. The crab and the
frog are, no doubt, exceptional, but most of
the traditional Chinese kites that represent
animals have eyes that revolve in the wind.
עפיפוני שבשבת בעלי ראש מתנועע,
ארצות-הברית, 9091
Windmill kite with wagging head
above, United States, 1909
תרשימי המנגנון, שהופיעו בספר "אומנות
העפיפון ותחרויות עפיפונים", 4191
Drawings of the mechanism
published in Kite Crafts and Kite
Tournaments, 1914
1...,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148 128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,...210
Powered by FlippingBook