קטלוג תערוכת העפיפונים - page 14

PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
12
פיליפ קוטנסו מפריח אחד מעפיפוניו, הדומה לעפיפון "טפטופי
קיץ", פרובנס, צרפת, שנות האלפיים
Philippe Cottenceau flying one of his kites, similar
to Summer Raindrops, Provence, France, 2000s
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...210
Powered by FlippingBook