קטלוג תערוכת העפיפונים - page 140

138
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
השבשבת מפעילה את הצפרדע בתנועת הלוך
ושוב, כשזו מנסה לבלוע את החרק הנמצא בחלקו
העליון של העפיפון.
, ג'אנג שיאודונג,
צפרדע במרדף באגם פרחי לוטוס
סין, 3102. במבוק, משי
The windmill puts in motion the to-and-fro
movement of the frog that tries to swallow
the insect placed near the top of the kite.
Frog in pursuit in a pond of lotus flowers
,
Zhang Xiaodong, Weifang, China, 2013.
Bamboo, silk
1...,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,...210
Powered by FlippingBook