קטלוג תערוכת העפיפונים - page 142

140
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
בוני העפיפונים ומפריחיהם מאכלסים את השמים
בחיות דמיוניות ולרוב מבעיתות.
בסין, דרקונים נחשבים לאבות העם הסיני. לדברי
בוני העפיפונים, "כל המנהיגים, המנדרינים וראשי
המפלגה הם דרקונים, ואילו נתיניהם נחשבים
לתולעים...".
הדרקונים הסיניים המסורתיים שלפנינו מורכבים
מסדרה של דיסקים, מצוידים במטוטלות, שמעליהן
מתנוסס ראש מורכב עשוי במבוק ומחופה בנייר או
במשי: קרני הצבי מסמלות אריכות ימים ומזל, עיני
ן
ָ
ק
ָ
הנמר – כוח, שפמות הדג-חתול – עושר, והז
האנושי – תבונה וכישרון.
Kite builders and fliers populate the sky
with phantasmagorical, impressive, and even
terrifying animals.
In China, dragons are believed to be the
ancestors of the Chinese people. “All the
rulers are dragons,” say the kite builders,
“the Mandarins as well as the officials of
the Party.” The rest of the population,
or so they say, is considered to be plain
worms... The traditional Chinese dragons
are composed of a series of disks fitted with
pendulums, preceded by a head made of
a complex bamboo structure, covered with
paper or silk. The deer horns symbolize
longevity and luck, the leopard’s eyes,
power, the catfish’s moustache, wealth, and
the human beard, intelligence and talent.
העפיפונים הראשונים באירופה היו דרקונים
The first kites in Europe were dragons
מסגרת במבוק של ראש דרקון סיני גדול
The bamboo frame for a big chinese dragon head
1...,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152 132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,...210
Powered by FlippingBook