קטלוג תערוכת העפיפונים - page 143

141
Extraordinary kites
עפיפונים יוצאי דופן
דרקון מעין זה, המפליא לעוף, מופיע במידות
מרשימות – עד 051 מטרים אורך.
וייפאנג, סין, שנות השבעים של
הדרקון הסיני,
המאה ה-02. נייר, במבוק, נוצות
This type of dragon, that flies well, is
produced in spectacular sizes, reaching up
to 150 meters in length.
The Chinese Dragon
, Wiefang, China,
1970s. Paper, bamboo, feathers
1...,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153 133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,...210
Powered by FlippingBook