קטלוג תערוכת העפיפונים - page 145

143
Extraordinary kites
עפיפונים יוצאי דופן
עפיפון מסורתי זה מגלם סמוראי מכת הדרקונים.
הוא יוּצר ונצבע באי קיושו על-ידי טקאוצ'י, יורש
'י טקאוצ'י –
ִ
גוֹז
ָ
בית המלאכה המפורסם של סבו, מ
גוֹז'י.
ָ
יוצר הציקדה הנושאת את שמו, סמי דאקו מ
, טקאוצ'י, האי קיושו, יפן,
אקוֹ בּוּשי
ָ
גוֹז'י-ד
ָ
דרקון מ
0891 בקירוב. נייר וואשי מסורתי, במבוק
This kite, which represents a Samurai of the
dragon clan, has been crafted and painted by
the inheritor of the renowned Magoji Takeuchi’s
workshop, the creator of the cicada kite that
bears his name - the Semi-Dako Magoji.
The Magoji-Dako Dragon Bushi
, Takeuchi,
Island of Kyushu, Japan, circa 1980
.
Traditional Japanese Washi paper, bamboo
1...,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,...210
Powered by FlippingBook