קטלוג תערוכת העפיפונים - page 146

144
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
שמח להקדיש את חייו לבניית עפיפונים ולהפרחתם.
קארל לונגבוטום
כמהנדס עד לא מכבר, הוא מקפיד על איכותם הטכנית של עפיפוניו.
ואלה אכן נודעים בזכות יכולת הטיסה הטובה שלהם, גם ברוח מתונה.
פטרודקטיל זה בעל זנב השואב השראתו מהדרקון של וולש. הצבעים
יוצרו בהזמנה מיוחדת.
)סוג של זחל מכונף(, קארל לונגבוטום, בריטניה, 4102.
יל
ִ
ט
ְ
ק
ָ
רוֹד
ֶ
ט
ְ
הפּ
ריפסטופ, סיבי זכוכית
Karl Longbottom
is happy to devote his life to kite making and
flying. Formerly an engineer, he cares for the technical quality
of his kites. They are indeed well-known for their excellent
flight capacities, even in moderate wind. This pterodactyl
has a tail inspired by the Welsh dragon tail. The colors were
made to order.
The Pterodactyl
, Karl Longbottom, Great Britain, 2014.
Ripstop, glass fiber
קארל לונגבוטום מפריח את עפיפון הפטרודקטיל בחוף ברק, צרפת, במהלך פסיטבל
עפיפונים 4102
Karl Longbottom with his Ptérodactyl on the beach at Berck, France,
during kite festival 2014
1...,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156 136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,...210
Powered by FlippingBook