קטלוג תערוכת העפיפונים - page 148

146
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
עפיפון הפטרוזאורוס שואב השראתו מזחל מעופף
שחי בתקופת היורה לפני מאתיים מיליון שנה. היו
סוגים שונים של פטרוזאורוס שנעו ממוטת כנפיים
של אדום-החזה הזעיר ועד 01 מטרים. ההצבה זה
לצד זה של שני העפיפונים הנושאים את חתימת
המעצב מאפשרת להשוות בין האב-טיפוס המקורי
לבין העפיפון שיוצר לאחר מכן בייצור המוני
. ההשוואה מעלה, כי
Go Fly A Kite
בסין לחברת
השליטה ברסן צומצמה.
ץ,
ְ
)סוג של זוחל מעופף(, ג'ואל שוֹל
ים
ִ
אוּר
ָ
רוֹז
ֵ
פּט
ארצות-הברית, 2002. ספינקר, ניילון ריפסטופ,
סיבי זכוכית
This Pterosaur drew its inspiration from a
flying reptile from the Jurassic period (200
million years ago). There were many varieties
of pterosaurs, ranging in size from a bird the
size of a robin to the largest with a wingspan
of over 10 meters.
Placing two kites that bear Joël Scholz’s
signature next to one another makes it
possible to compare the designer’s original
prototype and the kite mass produced later
in China for the
Go Fly A Kite
company. For
example, it is noticeable that in the latter the
possibility of adapting the bridle has been
diminished.
The Pterosaurs
, Joël Scholz, United States,
2002. Spinnaker, Ripstop nylon, glass fiber
תרשים האב-טיפוס של עפיפונו
של ג'ואל שולץ לרבות החלקים
שייחתכו בניילון ריפסטופ
Scholz’s prototype design,
with all the parts to cut out of
spinnaker grade ripstop nylon
1...,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,...210
Powered by FlippingBook