קטלוג תערוכת העפיפונים - page 15

13
Entrance to the exhibition
מבואת התערוכה
, סופר ומשורר,
פיליפ קוטנסו
חיפש דרכים לרדת לדקויות
בכתיבתו וביצירת העפיפונים שלו.
השבריריות וההידור של המבנים
המזעריים שלו לא מנעו בעדם
לעוף אל על ורחוק, כפי שמעידים
התצלומים המרהיבים המופיעים
בספר "חדוות העפיפונים" מאת
הנס סילבסטר: "להפריח עפיפון
משמעו להתענג על ההתרחשות
הפשוטה של ההווה, המשוחררת
מנטל העבר או העתיד".
, פיליפ קוטנסו, צרפת, שנות
ירח
האלפיים. נייר, במבוק. אוסף
וירג'יני בסנסון
בעמוד ממול:
, פיליפ קוטנסו, צרפת,
טפטופי קיץ
9/8991. נייר, במבוק. אוסף וירג'יני
בסנסון
Philippe Cottenceau was a
poet and both his writings
and his kites evolved to ever-
increasing refinement. The
fragility and elegance of his
minimalistic structures did not
prevent his kites from flying
high and long distances, as
shown in Hans Silvester’s
book
The Joy of Kites
: “To fly
a kite was to savor the simple
occurrence of the present,
unencumbered by the weight
of the past or the future.”
Moon
, Philippe Cottenceau,
France, 2000s. Paper,
bamboo. The Virginie
Besançon Collection
Opp. page:
Summer Raindrops
, Philippe
Cottenceau, France, 1998/9.
Paper, bamboo. The Virginie
Besançon Collection
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...210
Powered by FlippingBook