קטלוג תערוכת העפיפונים - page 150

148
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
The carp that swims
against the current, symbolizes
courage, strength, and
success in life. Every year,
on Boys’ Festival that
takes place on May 5
th
, the
Japanese tie as many fish
(
Koinobori
) as there are
boys in the family to a high
pole in front of the house.
Giant Red Koinobori
, Japan,
1980. Paper
הקרפיון השוחה נגד הזרם מסמל
אומץ, כוח והצלחה בחיים.
מדי שנה, בחג הילדים המתקיים
ב-5 במאי, נוהגים היפנים
לקשור על מוט גבוה בחזית
הבית עפיפונים כמספר הבנים
במשפחה.
, יפן,
הקוינובורי האדום הענק
0891. נייר
1...,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,...210
Powered by FlippingBook