קטלוג תערוכת העפיפונים - page 156

154
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
משלב בין טכניקת
כריס דנלופ
הציור בהתזה, שנודע בה
בארצות-הברית בראשית שנות
התשעים של המאה ה-02, לבין
צורת דג השאובה מן התרבות
היפנית.
לוֹפּ,
ְ
נ
ַ
יס ד
ִ
, כּר
שלושת הדגים
Eclipse Kites and
חברת
, טקסס, 2991 בקירוב.
Banners
התזת צבע על בד ספינקר
Famous for his spray
painting technique developed
in the 1990s in the United
States,
Chris Dunlop
revisits the Japanese fish
form making use of his color
bombs.
The three Fishes
, Chris
Dunlop,
Eclipse Kites and
Banners Company
, Texas,
circa 1992. Spray painting on
spinnaker fabric
1...,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,...210
Powered by FlippingBook