קטלוג תערוכת העפיפונים - page 159

157
Fighter kites
עפיפוני קרב
עפיפוני קרב
עפיפוני הקרב מעורבים בתחרות בין שני
יריבים המתעמתים על עליונות השליטה
בשמים. המטרה היא לחתוך את חוט העפיפון
היריב. החוטים משוחים בתערובת של אבקת
זכוכית ודבק. מפריחי העפיפון מפגינים מיומנות
רבה וטקטיקה מפותחת ומייחלים לעזרת הרוח.
המשחק הנפוץ עד מאוד באסיה נחשף לעולם
המערבי רק בשנים האחרונות - בסרטים
ובפסטיבלי רוח.
Fighter kites
Fighter Kites are involved in competitions
between two challengers who battle for
supremacy of the sky. The aim of the
game is to cut off the opponent’s kite. The
strings have been coated with a mixture of
ground glass powder and glue. The kite
fliers display a great deal of skill, advanced
tactics, and hope for the help of the wind.
The game is extremely popular in Asia, and
has become known to the general public in
the Western world only in recent years, in
the cinema and in wind festivals.
מיניאטורה הודית, שבראשה נראה קרב
עפיפונים על גג הבית
Indian miniature showing kite
fighters on the roof of the house
1...,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,...210
Powered by FlippingBook