קטלוג תערוכת העפיפונים - page 162

160
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
עפיפוני הקרב מהודו ומפקיסטן, פאטאנג וטוקאל,
דומים זה לזה, מאחר שרובם ככולם יוצרו בתת-
היבשת בידי אומנים מוסלמים. הצלחת מעופם
תלויה בסימטריה מושלמת ובשיווי משקל. האור
הבוקע מאחוריהם מאפשר להבחין במלאכת
המחשבת של חופת הנייר: כל הרכיבים הצבעוניים
נגזרו בנפרד ואחר הודבקו. הרושם המרהיב הנוצר
בעת מעופם בשמים הוא כשל זכוכית מרובבת, ואז
אף ניתן לעמוד על היקפה ומשמעותה של העבודה
האמנותית המפרכת שהושקעה בייצורם.
The fighter kites from India and Pakistan,
Patang and Tukkal kites
,
are similar as most
of the time they were made throughout the
subcontinent by Moslem kite-makers. The
success in flying these kites depends on
perfect symmetry and structural balance.
The light behind them makes it possible to
see the paper work for the cover. The skills
involved are impressive when scrutinized
closely: all the colored elements are cut
separately and later glued. The effect
produced when flying in the sky is that of
stained glass and all this painstaking artwork
becomes meaningful.
1...,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172 152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,...210
Powered by FlippingBook