קטלוג תערוכת העפיפונים - page 163

161
Fighter kites
עפיפוני קרב
From right to left:
Patang
, Rasul Rahim, India , 1990s. Silk
paper of different colors, bamboo
Tukkak
, Pakistan, 2010s. Silk paper of
different colors, bamboo
Fighter kite
, Prask Lama, Tibet, circa 1998.
Paper, bamboo
מימין לשמאל:
, ראסול רחים, הודו, שנות התשעים של
פאטאנג
המאה ה-02. נייר משי בצבעים שונים, במבוק
, פקיסטאן, 0102 בקירוב. נייר משי בצבעים
טוקאל
שונים, במבוק
, פראסק למה, טיבט, 8991 בקירוב.
עפיפון קרב
נייר, במבוק
1...,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173 153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,...210
Powered by FlippingBook