קטלוג תערוכת העפיפונים - page 164

162
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
בין עפיפוני הקרב היפניים לסוגיהם, לעפיפונים
דוגמת זה סיפור מיוחד: הם הובאו מהודו בידי
ההולנדים במאה ה-71 ושמרו על דמיון רב למקור
ההודי. ייתכן שאת צבעוניותם שאבו משלושת צבעי
הדגל ההולנדי.
מעוטר בציפור אדומה, בחתימת סאיקו
ה
ַ
אט
ַ
נגסקי ה
נקמורה נגסקי, יפן, 3102. נייר וואשי יפני צבוע,
במבוק
Among the different kinds of Japanese
fighter kites, the Hata kites of Nagasaki tell
a story of their own. Imported from India
by the Dutch in the 17
th
century, they have
retained a great similarity to the Indian
fighters. As for their three colors, they may
have been inspired by the colors of the
Dutch flag.
Nagasaki Hata
with red bird, Seiko Nakamura
signed, Nagasaki, Japan, 1988. Hand-colored
Washi paper, bambo
מפריחים עפיפונים בנגסקי, 0191
Flying kites in Nagasaki, 1910
1...,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,...210
Powered by FlippingBook