קטלוג תערוכת העפיפונים - page 166

164
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
קרבות העפיפונים נערכים בקוריאה במסגרת
חגיגות השנה החדשה. בדומה לרוב עפיפוני הקרב
האחרים, יש לקמר את עפיפוני באנגפאה המלבניים,
לאחור לפני הפרחתם. במרכזם, מנוקב חור אופייני,
שקוטרו כשליש מגובהו של העפיפון. העפיפונים
חסרי זנב.
, קוריאה, 2102. נייר, במבוק
עפיפוני באנגפאה
ברישומים אלה מן המאה ה-91 ניתן
להבחין ברסן תלת-רגלי המחובר לפינות
העליונות ולמרכז השדרית של העפיפון
On these 19
th
century drawings
one can see the three-leg bridle
attached to the top corners and
to a point on the spine midway
between the centre and the bottom
In Korea kite fights are conducted as part of
New Year festivities.
Similar to most rectangular fighter kites, the
horizontal bamboo sticks of the Bangpae
kites must be curved on the back before
sailing. In their center a typical hole is made,
the diameter of which is one third of the
kite’s height. These kites have no tails.
Bangpae kite, Korea
, 2012. Paper, bamboo
1...,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,...210
Powered by FlippingBook