קטלוג תערוכת העפיפונים - page 170

168
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
קרבות העפיפונים בתאילנד נערכים בחודש אפריל בין הצ'וּלס, העפיפונים הזכריים המזכירים בצורתם ציפורי
טרף, לבין הפאק-פאוּס, עפיפונים נקביים המעוצבים כיהלום. האחרונים קטנים יותר אך בשל כך קלים יותר
לתמרון. על כל אחד מן הצדדים לטמון מלכודת ליריבו ולהחזירו לקרקע. לעתים, הקרב נמשך מעל שעה.
אסור להשתמש בזכוכית כתושה משוחה על חוט.
, תאילנד, שנות התשעים של המאה ה-02. נייר, במבוק
ה ופאק-פאו
ָ
צ'וּל
1...,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180 160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,...210
Powered by FlippingBook