קטלוג תערוכת העפיפונים - page 172

170
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
אחת מן השתיים: עפיפוני קרב
אלה מיועדים לילדים או שהם
באים להציג את מיומנותו של
האמן ביצירת גרסה ממוזערת של
דגם גדול ומורכב.
, פקיסטן,
עפיפוני קרב זעירים
הודו, יפן ותאילנד, 0102, 1102,
2102. נייר, במבוק
These kites are either
designed for children, or
to demonstrate an artist’s
capability for creating a
miniature version of a large
and complex design.
Mini fighter kites
, Pakistan,
India, Japan, Thailand 2010,
2011, 2012. Paper, bamboo
1...,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,...210
Powered by FlippingBook