קטלוג תערוכת העפיפונים - page 174

172
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
רוב רובם של עפיפוני הקרב המודרניים מיוצרים
כיום בייצור תעשייתי מחומרים סינתטיים ובעלי
מסגרת פחמן וציור מודפס. העפיפונים המוצגים
בתערוכה עדיין יוצרו כל אחד בנפרד. הם נמנים עם
, ששאבה
Grandmaster Kite
הסדרה המפורסמת
השראתה מדגם עפיפוני הקרב ההודיים, אך עוטרה
בציור-יד כפי שהיה מקובל בסין בשנות השבעים
של המאה ה-02. הסדרה היא פרי עיצובם של שני
מרי-
ו
ג'יימס למברקיס
אמנים אמריקנים עכשוויים,
.
ג'ון מקקינון
, ג'יימס למברקיס ומרי-ג'ון
Grandmaster
עפיפוני
מקקינון, ארצות-הברית, 0791. מיילר, מוט וקשת
דרת במבוק
ִ
מפיברגלס, ש
Nowadays most of the contemporary fighter
kites are produced industrially, and made of
synthetic materials with a carbon frame and
a printed picture. The kites exhibited here
were produced individually. They were made
as part of the famous Grandmaster Kite
series, based on the model of the Indian
Fighter. They were hand painted in China
in the 1970s according to the design of two
American artists –
James Lambrakis
and
Merry-Jon McKinnon
.
Grandmaster Kites
, James Lambrakis and
Merry-Jon McKinnon, United States, 1970.
Mylar, fiberglass rod bow, bamboo spine
1...,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,...210
Powered by FlippingBook