קטלוג תערוכת העפיפונים - page 177

175
Leaf kites
עפיפוני עלים
עפיפוני עלים
עד היום, היו ההיסטוריונים תמימי דעים באשר לייחוס המצאת
העפיפונים לסין, לפני יותר מאלפיים שנים. אולם דעה זו
התערערה לאחרונה, נוכח מציאת עדויות בנות 0004 שנה
לעפיפוני עלים במלנזיה.
החל מהמאה ה-91, תיארו נוסעים ואתנולוגים עפיפוני צמחים
שמקורם באזורים אלה ואף תיעדו את ממצאיהם בציורים; אולם
הנושא לא עורר עניין בזמנם. היום, לעומת זאת, יצירות עתיקות
אלו מעוררות עניין חדש בקרב האוכלוסייה המקומית, השואפת
להבליט את מורשתה התרבותית. הן אף מהלכות קסם על
אמנים ברחבי העולם החוזרים אל שורשיהן כאל מקור השראה
שקם לתחייה.
Leaf kites
Until nowhistorians agreed that the Chinese were those
who invented kites over 2,000 years ago. However, the
discovery of evidence of leaf kites in Melanesia 4000
years ago casts doubts on the former statements.
In the 19
th
century travelers and ethnologists described
many vegetal kites that originated in these regions, and
documented their findings in drawings; however not much
notice was given to their claims.
Today these archaic kites are attracting the new interest
of local populations, which are eager to reclaim and
highlight their cultural heritage. They also fascinate
artists fromall over the world for whom this return to the
roots is a revivifying source of inspiration.
1...,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187 167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,...210
Powered by FlippingBook