קטלוג תערוכת העפיפונים - page 178

176
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
The Maori kites can reach 4 meters in width.
Manu
means bird, but in most instances
they are hybrids, with vegetal wings, a
human head, and sometimes even a human
body. In the past these Bird-Men were
flown in connection with religious rituals.
Today, even if it spurs new interest the
locals do not want foreigners to buy or take
away any of these kites.
Manu Maori
vegetal Bird-Man kite, New
Zealand, mid-19th century
עפיפוני מאורי יכולים להגיע לרוחב של 4 מטרים.
"מאנו" פירושו ציפור. לרוב, עפיפונים אלה הם יצירי
כלאיים בעלי כנפי צמחים, ראש )ולפעמים גם גוף(
אנושי. בעבר, הופרח "איש-ציפור" זה בטקסי פולחן
דתיים. כיום, המקומיים אינם רואים בעין יפה את
ההתעניינות בהם או את רכישתם בידי זרים.
, עפיפון צמחים, אמצע המאה ה-91,
מאנו מאורי
ניו-זילנד
איש הציפור
The Bird-Man
1...,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188 168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,...210
Powered by FlippingBook