קטלוג תערוכת העפיפונים - page 18

PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
16
משלבת בפסליה
קתרין ויליס
מזה שנים רבות,
האורגניים, המזוככים, המתוחכמים והאווריריים#
טים בוטניים ממקומות
ָ
ק
ְ
ים, שהופקו מל
ִ
מ
ָ
ש
ְ
לעתים בּ
שונים שבהם ביקרה. מקורות השראתה מיוחדים
ומגוונים. ביצירה זאת היא מתייחסת לגלקסיה
הדמיונית "קין-דזה-דזה" )בהשראת הסרט הרוסי
הנושא שם זה( ולשירו של מייקל אונדאטיה, "קולף
הקינמון", המופיע במרכז העפיפון, המבושם בבושם
שהופק מתמצית קינמון.
, קתרין ויליס, פריס,
ה
ַ
ל
ַ
ד
ְ
נ
ַ
כוכב-הלכת המבושם מ
צרפת, 4102. נייר יפני, מבנה עשוי סיבי פחמן
For many years
Catherine Willis
has been
incorporating into her organic, refined,
sophisticated, and often airy sculptures,
perfumes made of botanical pickings which
come from regions near and far, all of
which she has visited. The sources of her
inspiration are many and varied. This flying
planet, for instance, evokes the Kin-Dza-
Dza galaxy (inspired by the Russian film
“Kin-Dza-Dza”) and Michael Ondaatje’s
poem “The Cinnamon Peeler”, appearing
in the center of the kite impregnated with a
cinnamon-based perfume.
Perfumed Mandela-planet kite
, Catherine
Willis, Paris, France, 2014. Japanese paper,
carbon fiber
העפיפון כוכב הלכת המבושם מנדלה
בסטודיו של קתרין ויליס
The Perfumed Mandela-planet
kite in Catherine Willis’ studio
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...210
Powered by FlippingBook