קטלוג תערוכת העפיפונים - page 180

178
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
מפריחים אותו כמות שהוא.
החוט קשור ישירות לסיב המרכזי
של העלה. עפיפון עלה זה יציב
מאוד בעת מעופו הודות לצורה
הקעורה המתקבלת לאחר ייבושו.
באיי האוקיינוס השקט ובאזור
סולווסי, משתמשים בעפיפונים
כדי לדוג דגים השוחים קרוב לפני
המים, אך עלולים להיבהל מצל
סירה או מרעש. פיתיון הנקשר
לקצה החכה המחוברת לעפיפון
מאפשר לדייג לשבת על שפת
המים או בסירתו, הרחק מאזור
ג.
ִ
י
ַ
הד
, איי
ה
ָ
ק
ָ
עפיפון עלה קוֹל
האוקיינוס השקט, שנות האלפיים
You fly it as is. The line is
tied directly to the leaf’s
midrib. This leaf kite is
extremely stable due to
the concave shape that is
produced after it dries. It
is used for kite-fishing in
the Sulawesi region. In the
Pacific Islands people use
kites to catch fish that swim
near the surface and may
be frightened by a shadow,
a boat, or a noise. They tie
bait to the end of a fish rod
connected to the kite, which
allows the fisherman to sit
on the edge of the water
or on his boat, far from the
fishing site.
The Kolaka leaf kite
, Pacific
Islands, 2000s
עפיפוני דיג מאיי האוקיינוס השקט
Fishing kites from the Pacific Islands
1...,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190 170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,...210
Powered by FlippingBook