קטלוג תערוכת העפיפונים - page 181

179
Leaf kites
עפיפוני עלים
עפיפון ילדים קטן זה הוא גרסה זעירה של העפיפון
הגדול והמקושת ממלזיה, שכּוּנה בפי נוסעים מן
המאה ה-91 "העפיפון הקניבל". לא זו בלבד שהוא
הפליא את עין כל רואיו, אלא גם עורר את סקרנותם
של חלוצי התעופה נוכח העובדה שהוא עף ללא זנב.
, מלזיה, 1002
נג
ָ
עפיפון הגוֹא
This small children’s kite is a miniature
version of the large Malaysian bow kite,
which 19
th
century travelers called the
Cannibal Kite. Not only did it arouse their
amazement, but also intrigued the pioneers
of aviation as it flew without a tail.
The Goang kite
, Malaysia, 2001
1...,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191 171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,...210
Powered by FlippingBook