קטלוג תערוכת העפיפונים - page 182

180
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
עפיפוני עלים אינם מצויים רק באזור האוקיינוס
השקט. דזירה סיריל שפין שואפת לשמר את מסורת
פור דה-פרנס, בירת מרטיניק, ולהציג עפיפונים
אלה בבתי-ספר ובפסטיבלים. העפיפונים מיוצרים
מעלים מיובשים של עץ הקוקולובה הענבית )הקטן
והגדול(, מעלי עץ החצוצרה ומעלי הקקאו. במשב
רוח חזק, עפיפונים אלה זקוקים לזנב באורך 02.4
מ' לפחות.
, דזירה סיריל שפין,
עפיפוני עלים ממרטיניק
מרטיניק, 2102
Leaf-kites are not only found in the Pacific
region. Désiré Cyrille Chaplin seeks to
preserve the tradition of Port de France,
and demonstrates these kites in schools and
festivals. The kites are produced from dried
leaves of the large and small
Coccoloba
Uvifera
tree, from the trumpet tree and
cacao leaves. When the wind is strong,
these kites require a tail of at least 4.20
meters.
Leaf kites from Martinique
, Désiré Cyrille
Chapin, Martinique, 2012
1...,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,...210
Powered by FlippingBook