קטלוג תערוכת העפיפונים - page 189

187
Israeli kites
עפיפונים תוצרת הארץ
עפיפונים תוצרת הארץ
בישראל, כמו בארצות רבות אחרות, העפיפונים נחשבים משחק
ילדים. סבים וסבתות נזכרים בעפיפוני ילדותם, שנעשו מחומרים
שהיו בנמצא ולא עלו דבר. באותן שנים, מראה העפיפונים
בשמים היה חזון נפרץ.
לא עוד. ישראל לא לקחה חלק בתחייה של משחק העפיפונים,
למרות קיומם של פסטיבל העפיפונים הבין-לאומי למען השלום
בירושלים – "רקיע אחד, עולם אחד" )אוקטובר 3102( – ואירועי
עפיפונים אחרים, פרי יוזמת אמנים ישראלים.
Israeli kites
In Israel, like in many other countries, kites are still
mostly regarded as children toys. Grandparents remember
the kites of their youth, when they cost almost nothing.
They used tomake them themselves, and at that time
many children flew their kites in the Israeli sky.
This is no longer the case, although Israel is involved in
the revival of the
international interest in kites as demonstrated by the
Jerusalem Kite Festival, or the
One Sky One World
(October 2013), and other events initiated by local artists.
1...,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199 179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,...210
Powered by FlippingBook