קטלוג תערוכת העפיפונים - page 19

17
Entrance to the exhibition
מבואת התערוכה
The Cinnamon Peeler
/ Michael Ondaatje
Hebrew translation: Tamar Gerstenhaber
If I were a cinnamon peeler
I would ride your bed
And leave the yellow bark dust
On your pillow.
Your breasts and shoulders would reek
You could never walk through markets
without the profession of my fingers
floating over you. The blind would
stumble certain of whom they approached
though you might bathe
under rain gutters, monsoon.
Here on the upper thigh
at this smooth pasture
neighbour to you hair
or the crease
that cuts your back. This ankle.
You will be known among strangers
as the cinnamon peeler’s wife.
I could hardly glance at you
before marriage
never touch you
- your keen nosed mother, your rough brothers.
I buried my hands
in saffron, disguised them
over smoking tar,
helped the honey gatherers...
When we swam once
I touched you in the water
and our bodies remained free,
you could hold me and be blind of smell.
you climbed the bank and said
this is how you touch other women
the grass cutter’s wife, the lime burner’s daughter.
And you searched your arms for the missing perfume
and knew
what good is it
to be the lime burner’s
daughter left with no trace
as if not spoken to in the act of love
as if wounded without the pleasure of a scar.
You touched
your belly to my
hands in the dry air and said
I am the cinnamon
Peeler’s wife. Smell me.
/ מייקל אונדאטיה
קולף הקינמון
תרגום עברי: תמר גרסטנהבר
לו הייתי קולף קינמון
הייתי רוכב אל מיטתך
ומשאיר אבק עץ צהוב
על כריתך.
כתפיך ושדיך היו מדיפים
לא היית יכולה עוד ללכת בשווקים
ללא עבודת אצבעותיי
מרחפת סביבך. העיוורים היו
כושלים בטוחים אל מי התקרבו
למרות שהיית אולי מתרחצת
תחת מרזבים, מונסון.
כאן על הירך העליונה
במרעה חלק זה
שכן לשערך
או החריץ
שחותך את גבך. קרסול זה
זרים יכירו אותך
כאשת קולף הקינמון.
כמעט שלא יכולתי להעיף בך מבט
לפני הנישואים
לעולם לשמור נגיעה
אמך חריפת האף, אחיך הקשוח.
קברתי ידי בזעפרן, חיפשתי אותן
מעל זפת מעשנת,
עזרתי לרודי הדבש...
פעם כששחינו
נגעתי בך במים
וגופינו נותרו חופשיים,
יכולת להחזיק בי ולהיות עיוורת לריח.
טיפסת על הגדה ואמרת
כך אתה נוגע בנשים אחרות
אשת גוזם הדשא, בת שורף הלימונים.
וחיפשת בזרועותיך
אחר הבושם החסר.
וידעת
מדוע טוב
להיות בתו של שורף הלימונים
נשארת ללא עקבות
כאילו לא דובר במעשה האהבה
כאילו נפצעת ללא עונג הצלקת.
הגעת
את בטנך אל ידי
באוויר היבש ואמרת
אני היא אשת קולף
הקינמון. הריחו אותי.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...210
Powered by FlippingBook