קטלוג תערוכת העפיפונים - page 194

192
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
הנשר, העזנייה והקונדור הם שלושת העופות הדורסים הגדולים
בטבע:
הולך ומתמעט בארץ וניתן לראותו ברמת הגולן , בגליל
הנשר המקראי
העליון בכרמל, במדבר יהודה ובנגב. הוא גדול בהרבה מרוב העיטים
הגדולים. נראה ממרחק כנע בהילוך איטי.
עדיין דגרה בישראל עד שנת 0991. כיום היא כבר אינה
עזניית הנגב
נראית באזור. ציפור גדולה במיוחד )יותר מן הנשר( שצבעיה כהים.
תנועתה דומה לזו של הנשר.
מצוי בעיקר בהרי האנדים בדרום אמריקה אך גם בצפון
הקונדור
אמריקה. זהו הדורס הגדול בטבע. בתרבויות העתיקות של האנדים ראו
בקונדור את התגלמותו של האל – ויראקוצ'ה. הקונדור נחשב למייצג
העולמות העליונים וייחסו לו תפקיד של העברת המתים לעולם הבא.
, אלון בדרק, קיבוץ חצור. במבוק, עץ לבן, מפת
עפיפוני עופות דורסים
שולחן סינתטית, גיר פנדה
The vulture, black vulture, and the condor are nature’s
largest raptors.
The biblical vulture:
its numbers are dwindling in Israel, it
can be seen in areas such as the Golan Heights, Upper
Galilee, the Carmel Range, the Judean Desert and the
Negev. It is far larger than most of the big eagles. From afar it
gives the sense of slow motion.
The Negev black vulture:
until 1990 it nested in Israel, but
today can no longer be seen in the region. It is a particularly
large bird, larger than the vulture and dark in color. Its
movements resemble those of the vulture.
The Condor
lives mainly in South America in the Andes,
while some live in North America.
It is nature’s largest raptor. In the ancient cultures of the
Andes the condor was regarded as the incarnation of an
omnipotent god named
Viracocha
. The condor is regarded
as representative of the world of the sky. It was attributed
the role of transferring the dead to the next world.
Raptor kites
, Alon Bedrak, Kibbutz Hazor, Israel. Bamboo,
white wood, tablecloth synthetic, panda chalk
1...,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204 184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,...210
Powered by FlippingBook