קטלוג תערוכת העפיפונים - page 197

195
Epilogue
אפילוג
אפילוג
"הוא חש את לחץ ההדף כאילו הוא עצמו חייב
לעמוד נגדו ומשתתף במעוף בכל מאודו. הוא
צועד על פני האדמה, אך נראה שחלק ממנו
נאבק בכוחות הטבע ומתרומם אל העננים. עם
המפרש המנצנץ הוא נע בחלל וממהר לחצות
את הרקיע. כשהשמש זורחת על פני הרקיע
הלבן, נדמה כאילו הוא עצמו טובל באור. לרגע
קט נשלט כוח האינרציה, והיצור האנושי הכבד
הופך גוף אחד עם הרוחות המהירות."
ירו הירן
Epilogue
“He feels the pressure of the blast as
if he himself must stand against it, and
with his whole being he participates in
the flight. He walks on the earth, but a
part of him seems to struggle with the
elements and rise to the clouds. With the
little shining sail he moves through space
and hurries across the firmament. When
the sun shines on its white surface it is as
if he himself were bathed in light. Inertia
is momentarily overcome, and the heavy
earthling is made one with the nimble
winds.”
Yrjö Hirn
עפיפונים, הדפס צבע מאת אנדו
הירושיגה )7971-8581(
Kites, from a color print by
Ando Hiroshige (1797-1858)
1...,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207 187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,...210
Powered by FlippingBook