קטלוג תערוכת העפיפונים - page 198

196
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
– עפיפונים אמנותיים
ציפורי חירות
תערוכה זו מציגה אלה בצד אלה עפיפונים מסורתיים ועפיפונים מעשי
ידי אמנים בני זמננו. תצוגה מעורבת זו עשויה לעורר פליאה בעיקר
במערב, שבו העפיפון נחשב תמיד משחק ילדים בלבד.
אלא שתולדות העפיפונים האמנותיים מקורן כבר בראשית המאה ה-02
בתנועת האוונגרד. "צעצועים" אלה קשורים בעיקר לפרק הבאוהאוס
של שנות העשרים של המאה ה-02 ומאוחר יותר לעבודתם של צמד
המעצבים צ'ארלס וריי אימס בשנות החמישים. אולם החל משנות
השבעים, עם אמנים כמו ג'קי מאטיס או קורט אסקר, שיצירותיהם
מוצגות בתערוכה, העפיפונים מתחילים לזכות בהכרה כיצירות אמנות
לכל דבר.
אמני האוונגרד גילו עניין רב בתקופת הילדות, בזיקות שבין משחק,
צעצועים ואמנות. הם יצרו צעצועי ילדים הנמצאים כיום באוספי
מוזיאונים: המריונטות של פול קליי, סופי טויבר-ארפ או אוטו מוראך;
הסוס שיצר פיקאסו לילדיו; אניית הקוביות פרי יצירתה של אלמה
ה או זו של טוֹנוֹ; בעלי-החיים
ֶ
ל
ֶ
זידהוף-בושר; תיבת נוח של אנדרה א
הניתנים להתמרה של טורס-גרסייה ועוד רבים אחרים.
ההיבט המוכר פחות, אף שנחקר באורח יסודי, הוא השפעת הצעצועים
בני המאה ה-91 על תנועת האוונגרד. במאה זאת הדגישו אנשי חינוך,
שהושפעו בעיקר מתורתו של ז'אן-ז'אק רוסו, עד כמה רבה חשיבות
המשחק והצעצועים בחינוך הילד, ומתוך ראייה חינוכית יצרו לראשונה
את משחקי הקוביות, התצרפים ומשחקי ההרכבה. משחקים אלה,
שהופצו בהיקף גדול בידי יצרני הצעצועים, חוללו במפנה המאות
ה-91–02 שינוי ניכר בתפיסת המבוגר את הילד. ייתכן, שיש בכך כדי
להסביר את נהייתם של האמנים בני אותו הזמן אחר מבנים בסיסיים,
של הצייר וסילי
Point and Line to Plane
כפי שמעיד למשל המאמר
קדינסקי )"נקודה וקו למשטח"( משנת 6291.
אולם האמנים בני ראשית המאה ה-02 גם הושפעו מצעצועים עממיים,
, אותן משרוקיות חומר קטנות ממיורקה שבהן שיחק
ciruelas
כמו ה-
חואן מירו בילדותו ואף נצרן בסדנתו כל חייו; לדבריו, הן השפיעו על
יצירת כמה מפסליו. גם אלכסנדר קאלדר שאב את השראתו ממשחקים
שאלתר בילדותו. קאלדר הוא דוגמה מובהקת לזיקות הקיימות בין
משחק, צעצועים ואמנות: הוא מעניק לצעצועיו מעמד שווה ליצירות
אחרות שלו; הסרט "קרקס", שבו הוא נראה בעת הפעלת הצעצועים,
מסלק את הגבולות בין אמנות למשחק.
התפיסה, שלפיה צעצועים הם סוג של עשייה אמנותית, רווחה גם
בבאוהאוס בווימאר: "המשחק הופך חגיגה, החגיגה – עבודה,
העבודה – משחק" – נהג לומר יוהאנס איטן, ממייסדי בית-ספר
הבאוהאוס. וכך מדי שנה בסתיו, נבנו בסדנאות אמני באוהאוס
עפיפונים במגוון רחב של גדלים וצורות. למיטב ידיעתי, לא שרד
ולו עפיפון אחד מאז. בידינו נותרו רק כרזות מפסטיבלי העפיפונים
השנתיים, ובהן הכרזה שצייר אוסקר שלמר, וכן כמה תצלומים מאותם
ימים. במהלכם, לאחר שסבבו בתהלוכה גדולה בעיר, סחפו אחריהם
האמנים מאות תלמידים במעלה גבעה כדי להפריח את יצירותיהם לצד
עפיפוני הילדים.
1...,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208 188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,...210
Powered by FlippingBook